ISO 9001 – Generalitati si Manualul calitatii

Ghid de implementare a sistemului de management al calitatii – Cerinte de documentare – Generalitati si Manualul calitatii

Sectiunea 4.2 – Cerinte generale

Paragraful 4.2.1 – Generalitati

Sinteza ideilor principale

ISO 9001

Sunt prezentate specificatii cu privire la elementele care trebue sa fie incluse in documentatia sistemului de management al calitatii: politica si obiectivele de calitate, manualul calitatii iso 9001; procedurile iso care trebuie sa fie documentate in conformitate cu ISO 9001; documentele necesare pentru “planificarea, operarea si controlul eficient” al proceselor organizatiei. In cadrul a trei observatii se defineste termenul de “procedura documentata”, se fac precizari cu privire la amploarea si gradul de detaliere al documentatiei sistemului de management al calitatii, care variaza de la organizatie la organizatie ca urmare a trei factori principali si se explica ca documentatia poate exista sub orice forma si suport (spre exemplu diagrame, fisiere electronice etc)

ISO 9004

Se sugereaza ca managementul organizatiei sa defineasca documentatia necesara pentru sistemul de management al calitatii, se explica utilitatea documentatiei si se precizeaza sase factori de management de care trebuie sa se tina cont in definirea documentatiei sistemului de management al calitatii.

ISO 9000

In cadrul paragrafului 3.7.2 se defineste notiunea de “document” drept “informatia alaturi de mediul suport al acesteia” si se ofera exemple de tipuri de documente. In cadrul sectiunii 2.7, “Documentatia”, se prezinta valoarea documentatiei si tipurile de documente utilizate in cadrul sistemului de management al calitatii.

Paragraful 4.2.2 – Manualul calitatii

Sinteza ideilor principale

ISO 9001

Trebuie elaborat si mentinut un manual al calitatii care include domeniul de aplicare al sistemului de management al calitatii (cu explicatii detaliate legate de motivarea excluderii oricaror cerinte), procedurile documentate (sau indicatii legate de modul de regasire a lor) si o descriere a abordarii procesuale, din punct de vedere al functionalitatii in cadrul sistemului de management al calitatii.

ISO 9000

In cadrul paragrafului 3.7.4 se defineste “manualul calitatii” drept un “document care detaliaza sistemul de management al calitatii din cadrul unei organizatii”.

Cerintele documentare

• Respectarea cerintelor reglementatoare si ale consumatorilor si asigurarea conformitatii fata de cerintele legate de inregistrari se realizeaza prin elaborarea politicii de calitate (declaratie si obiective de calitate), manualului calitatii si a procedurilor specificate.
• Observatiile cuprinse in acest paragraf au o semnificatie importanta in cadrul documentarii, la fundamentarea sistemului de management al calitatii.

Intrebari utile pentru auditul intern

• Sistemul de mangement al calitatii include declaratiile documentate cu privire la politica si obiectivele de calitate ?
• Exista un manual al calitatii ?
• Sunt prezente procedurile documentate solicitate ?
• In masura in care sunt considerate necesare exista proceduri suplimentare documentate ?
• Documentarea sistemului de management al calitatii se bazeaza pe marimea, tipul, complexitatea si interactiunea proceselor din cadrul organiatiei ?
• Inregistrarile solicitate sunt disponibile ?

Rezumatul activitatilor legate de management

Managementul trebuie sa defineasca tipologia documentarii, incluzand inregistrarile, care:

• Sunt necesare pentru a elabora, implementa si mentine un sistem de management al calitatii
• Sprijina realizarea unor operatiuni eficiente si eficace

Rezumatul actiunilor

1. Elaborarea si mentinerea unui manual al calitatii iso 9001 care include:

A. Domeniul de aplicare al sistemului de management al calitatii
B. Procedurile documentate elaborate pentru sistemul de management al calitatii
C. Descrierea etapelor si interactiunii proceselor din cadrul sistemului de mangement al calitatii

Comments are closed.