Rolul standardelor in dezvoltarea economica

Rolul standardelor ISO in dezvoltarea economica si inlesnirea afacerilor

Obiective
• De a creste gradul de constientizare a metodologiei ISO in sensul justificarii si cuantificarii beneficiilor economice si sociale ale standardelor bazate pe consens, atat pentru monitorizarea, cat si pentru acordarea de prioritate activitatilor de standardizare in scopuri de comunicare
• De a furniza o serie de metode prin care sa se masoare impactul standardelor asupra crearii de valoare in organizatii, cu accentul pe organizatiile de afaceri
• De a oferi factori de decizie urmand criterii clare, pentru a aprecia valoarea asociata utilizarii standardelor
• De a oferi indrumari asupra dezvoltarii de studii prin care sa se evalueze beneficiile standardelor in cadrul unui anumit sector industrial

Metode de punere in aplicare
Ateliere nationale si regionale.

Grupuri vizate
Experti din cadrul organizatiilor nationale de standardizare, din industrie, din organizatiile care creeaza politici si experti din ministere.

Beneficiarii finali
• Partile interesate facand parte din membrii ISO din tarile in curs de dezvoltare: industria; administratia nationala, de stat/de provincie si locala; consumatorii si grupurile de consumatori; organismele/asociatiile de profesionisti; institutiile de evaluare a calitatii/a conformitatii; sindicatele; institutiile de educatie si de cercetare, ONG-uri
• Creatorii de politici guvernamentale din domeniile mediului, industriei, planificarii economice, sanatatii, comertului international, protectiei consumatorului; autoritatile de reglementare
• Marele public
• Sectoarele industriale exportatoare; organizatiile de promovare a afacerilor ; Organizatia Mondiala a Comertului (World Trade Organization – WTO) si Comisia Codex Alimentarius (sursa: Catalogul de asistenta tehnica ISO)

Comments are closed.